Tag Archives: ICDL

کامپیوتر و کودکان

کامپیوتر و کودکان کامپیوتر بخش جدایی ناپذیر زندگی و عصر ماست. در جامعه امروز بزرگسالان و کودکان هر دو نیاز دارند که مهارت های پایه ای کامپیوتر را یاد بگیرند. هر چه زودتر اصول اولیه را یاد بگیرند به همان سرعت هم مفاهیم پیشرفته را فرا خواهند گرفت. آموزش اصول کامپیوتر به کودکان به آن […]

دوره ICDL – دوره جامع مهارت های هفتگانه کامپیوتر

دوره ICDL نام استاندارد آموزش ICDL کاربر :شرح استاندارد آموزش شغلی است در حوزه فناوری اطلاعات که شامل شایستگی های بکارگیری سیستم، سیستم عامل ICDL کاربر کار با صفحه ،Word کاربردی، کار با اینترنت، استفاده از سیستم عامل کاربردی ،اینترنت کاربردی ، واژه پردازی با می باشد. این شغل با کلیه مشاغلی Power point و […]