Tag Archives: کلاس حسابداری

حسابداری عمومی مقدماتی

حسابداری عمومی مقدماتی حسابداری عمومی مقدماتی  یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه حسابداری می باشد. امروزه آشنایی با مفاهیم حسابداری برای تمام کسانی که به انجام فعالیت های اقتصادی می پردازند از ضرورت های اجتناب ناپذیر است. در این ذوره که توسط کادر مجرب و متخصص آموزشگاه علم آسان تهیه شده […]