Tag Archives: دوره های حسابداری

حسابداری عمومی مقدماتی

حسابداری عمومی مقدماتی حسابداری عمومی مقدماتی  یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه حسابداری می باشد. امروزه آشنایی با مفاهیم حسابداری برای تمام کسانی که به انجام فعالیت های اقتصادی می پردازند از ضرورت های اجتناب ناپذیر است. در این ذوره که توسط کادر مجرب و متخصص آموزشگاه علم آسان تهیه شده […]

دوره حسابداری صنعتی درجه 2

دوره حسابداری صنعتی درجه 2 دوره حسابداری صنعتی درجه 2 دوره ای است که در آن سعی شده مهارت های مقدماتی حسابداری صنعتی برای یک حسابدار ارایه شود. حسابداری صنعتی شاخه­ای از رشته حسابداری است. حسابدار صنعتی با محاسبه و تحلیل اطلاعات مربوط به هزینه تولید یا اجرا و قیمت تمام شده محصولات یا خدمات، […]

دوره حسابداری صنعتی درجه 1

دوره حسابداری صنعتی درجه 1 دوره حسابداری صنعتی درجه 1 دوره ای است که در آن سعی شده آموزش مهارت های لازم برای یک حسابدار ارایه شود. حسابدار صنعتی درجه ١ صنعتی کسی است که علاوه بر مهارت حسابدارصنعتی درجه ٢  بتواند از عهده انجام عملیات مندرج در استاندارد برآید و همچنین از تئوریهای مربوطه […]