Tag Archives: دوره حضوری PhotoShop

دوره Adobe Photoshop

دوره Adobe Photoshop نام استاندارد آموزش شغل: Photoshop کاربر گرافیک رایانه ای با  :شرح استاندارد آموزش شغل از مشاغل حوزه فن آوری اطلاعات می باشد. از شایستگی های این شغل ، Photoshop کاربر گرافیک رایانه ای با ها ،کار با ابزار های style انجام امور مقدماتی هنرهای تجسمی،کار با امور اولیه فتوشاپ،کار با لایه ها […]