Tag Archives: آموزش طراحی سایت

دوره طراحی سایت با WordPress

دوره طراحی سایت با WordPress :نام استاندارد آموزش شغل WordPress توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای با شرح استاندارد آموزش شغل  از مشاغل روز حوزه فناوری اطاعات محسوب WORDPRESS توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای با نصب و راه اندازی MySQL ,phpmyadmin، میشود. ازشایستگی های این شغل می توان راه اندازی وب سرور کار با […]