Tag Archives: آموزش آنلاین کورل

آموزش آنلاین و مزایای آن

آموزش آنلاین و مزایای آن آموزش آنلاین و مزایای آن : آموزش آنلاین اصطلاحی چند جانبه است و اگر بخواهیم نمونه ای از موارد را که پوشش می دهد نام ببریم باید به حوزه هایی از قبیل آموزش الکترونیکی و برخی از آموزش های از راه دور آموزش مبتنی بر وب آموزش مجازی و آموزش […]

دوره Corel Draw

دوره Corel Draw نام استاندارد آموزش شغل : Corel Draw کاربر گرافیک رایانه ای با :شرح استاندارد آموزش شغل از مشاغل حوزه فناوری اطلاعات محسوب می شو د .از شایستگی های این Corel Draw کاربر گرافیک رایانه ای با رنگ ،corel draw مدیریت اشیاء ،corel draw کار با ابزار های ، corel draw شغل کار […]