دوره های تخصصی

 

دوره جامع ICDL

برگزاری کلاس به صورت حضوری و آنلاین

اعطای مدرک معتبر فنی و حرفه ای

مبلغ ثبت نام : 600 هزار تومان

زمان دوره : 340 ساعت

 

 

دوره جامع ICDL

برگزاری کلاس به صورت حضوری و آنلاین

اعطای مدرک معتبر فنی و حرفه ای

مبلغ ثبت نام : 399 هزار تومان

زمان دوره : 130 ساعت

 

 

دوره جامع حسابدار عمومی مقدماتی

برگزاری کلاس به صورت حضوری و آنلاین

اعطای مدرک معتبر فنی و حرفه ای

مبلغ ثبت نام : 310 هزار تومان

زمان دوره : 40 ساعت

 

 

دوره جامع حسابداری عمومی تکمیلی

برگزاری کلاس به صورت حضوری و آنلاین

اعطای مدرک معتبر فنی و حرفه ای

مبلغ ثبت نام : 360 هزار تومان

زمان دوره : 40 ساعت

 

حسابدار صنعتی درجه 1

 

دوره جامع حسابدار صنعتی درجه 1

برگزاری کلاس به صورت حضوری و آنلاین

اعطای مدرک معتبر فنی و حرفه ای

مبلغ ثبت نام : 350 هزار تومان

زمان دوره : 30 ساعت

 

کاربر فتوشاپ

 

دوره جامع  کاربر فتوشاپ

برگزاری کلاس به صورت حضوری و آنلاین

اعطای مدرک معتبر فنی و حرفه ای

مبلغ ثبت نام : 350 هزار تومان

زمان دوره : 40 ساعت

 

 

دوره جامع کاربر آدیشن

برگزاری کلاس به صورت حضوری و آنلاین

اعطای مدرک معتبر فنی و حرفه ای

مبلغ ثبت نام : 450 هزار تومان

زمان دوره : 40 ساعت

 

 

دوره جامع کاربر آدیشن

برگزاری کلاس به صورت حضوری و آنلاین

اعطای مدرک معتبر فنی و حرفه ای

مبلغ ثبت نام : 450 هزار تومان

زمان دوره : 40 ساعت

 

آموزش اندروید

 

دوره جامع آموزش اندروید

برگزاری کلاس به صورت حضوری و آنلاین

اعطای مدرک معتبر فنی و حرفه ای

مبلغ ثبت نام : 1,200 هزار تومان

زمان دوره : 60 ساعت

 

 

دوره جامع آموزش HTML & CSS

برگزاری کلاس به صورت حضوری و آنلاین

اعطای مدرک معتبر فنی و حرفه ای

مبلغ ثبت نام : 470 هزار تومان

زمان دوره : 40 ساعت

 

 

دوره جامع آموزش SQL Server

برگزاری کلاس به صورت حضوری و آنلاین

اعطای مدرک معتبر فنی و حرفه ای

مبلغ ثبت نام : 1,010 هزار تومان

زمان دوره : 60 ساعت

 

رایانه کار حسابداری مالی

 

دوره جامع رایانه کار حسابدار مالی

برگزاری کلاس به صورت حضوری و آنلاین

اعطای مدرک معتبر فنی و حرفه ای

مبلغ ثبت نام : 350 هزار تومان

زمان دوره : 30 ساعت

 

رایانه کار حسابداری مالی

 

دوره جامع رایانه کار حسابدار مالی

برگزاری کلاس به صورت حضوری و آنلاین

اعطای مدرک معتبر فنی و حرفه ای

مبلغ ثبت نام : 350 هزار تومان

زمان دوره : 30 ساعت

 

 

دوره جامع افتر افکت

برگزاری کلاس به صورت حضوری و آنلاین

اعطای مدرک معتبر فنی و حرفه ای

مبلغ ثبت نام : 500 هزار تومان

زمان دوره : 40 ساعت

 

InDesign

 

دوره جامع ایندیزاین

برگزاری کلاس به صورت حضوری و آنلاین

اعطای مدرک معتبر فنی و حرفه ای

مبلغ ثبت نام : 350 هزار تومان

زمان دوره : 40 ساعت

 

جاوا و اندروید

 

دوره جامع آموزش Java و Android

برگزاری کلاس به صورت حضوری و آنلاین

اعطای مدرک معتبر فنی و حرفه ای

مبلغ ثبت نام : 1,450 هزار تومان

زمان دوره : 88 ساعت

 

آموزش اندروید با xamarin

 

دوره جامع آموزش اندروید با Xamarin

برگزاری کلاس به صورت حضوری و آنلاین

اعطای مدرک معتبر فنی و حرفه ای

مبلغ ثبت نام : 1,100 هزار تومان

زمان دوره : 60 ساعت

 

آموزش جاوا اسکریپت

 

دوره جامع آموزش Java Script

برگزاری کلاس به صورت حضوری و آنلاین

اعطای مدرک معتبر فنی و حرفه ای

مبلغ ثبت نام : 350 هزار تومان

زمان دوره : 30 ساعت

 

 

دوره جامع آموزش ASP.NET MVC

برگزاری کلاس به صورت حضوری و آنلاین

اعطای مدرک معتبر فنی و حرفه ای

مبلغ ثبت نام : 1,300 هزار تومان

زمان دوره : 80 ساعت

 

 

دوره جامع حسابدار حقوق و دستمزد

برگزاری کلاس به صورت حضوری و آنلاین

اعطای مدرک معتبر فنی و حرفه ای

مبلغ ثبت نام : 290 هزار تومان

زمان دوره :20 ساعت

 

 

دوره جامع کاربر رایانه

برگزاری کلاس به صورت حضوری و آنلاین

اعطای مدرک معتبر فنی و حرفه ای

مبلغ ثبت نام : 620 هزار تومان

زمان دوره :300 ساعت

 

کاربر ایلستریتور

 

دوره جامع کاربر ایلستریتور

برگزاری کلاس به صورت حضوری و آنلاین

اعطای مدرک معتبر فنی و حرفه ای

مبلغ ثبت نام : 290 هزار تومان

زمان دوره :40 ساعت

 

 

دوره جامع کاربر کورل دراو

برگزاری کلاس به صورت حضوری و آنلاین

اعطای مدرک معتبر فنی و حرفه ای

مبلغ ثبت نام : 350 هزار تومان

زمان دوره :40 ساعت

 

 

دوره جامع آموزش Xamarin و #C

برگزاری کلاس به صورت حضوری و آنلاین

اعطای مدرک معتبر فنی و حرفه ای

مبلغ ثبت نام : 1,400 هزار تومان

زمان دوره :80 ساعت

 

 

دوره جامع آموزش  MYSQL & PHP

برگزاری کلاس به صورت حضوری و آنلاین

اعطای مدرک معتبر فنی و حرفه ای

مبلغ ثبت نام : 940 هزار تومان

زمان دوره :60 ساعت

 

آموزش جاوا

 

دوره جامع آموزش  Java

برگزاری کلاس به صورت حضوری و آنلاین

اعطای مدرک معتبر فنی و حرفه ای

مبلغ ثبت نام : 440 هزار تومان

زمان دوره :40 ساعت

 

JQuery & Ajax آموزش

 

دوره جامع آموزش JQuery & Ajax

برگزاری کلاس به صورت حضوری و آنلاین

اعطای مدرک معتبر فنی و حرفه ای

مبلغ ثبت نام : 600 هزار تومان

زمان دوره :40 ساعت

 

دوره های تخصصی