Category Archives: حسابداری صنعتی درجه 1

دوره حسابداری صنعتی درجه 1

دوره حسابداری صنعتی درجه 1 دوره حسابداری صنعتی درجه 1 دوره ای است که در آن سعی شده آموزش مهارت های لازم برای یک حسابدار ارایه شود. حسابدار صنعتی درجه ١ صنعتی کسی است که علاوه بر مهارت حسابدارصنعتی درجه ٢  بتواند از عهده انجام عملیات مندرج در استاندارد برآید و همچنین از تئوریهای مربوطه […]