Category Archives: حسابداری

مزایای دوره حسابداری برای ورود به بازار کار

مزایای دوره حسابداری برای ورود به بازار کار امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که برای اینکه کار و حساب وکتاب دقیق تری داشته باشیم باید به کمک کامپیوتر و نرم افزارها انجام دهیم تا هم دقت و هم سرعت کارمان بالا باشد. یکی از کارهای حساس هم حسابداری است که شرکت ها و کارنجات […]

دوره حسابداری عمومی پیشرفته

دوره حسابداری عمومی پیشرفته دوره حسابداری عمومی تکمیلی  یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه حسابداری می باشد. امروزه آشنایی با مفاهیم حسابداری برای تمام کسانی که به انجام فعالیت های اقتصادی می پردازند از ضرورت های اجتناب ناپذیر است. در این ذوره که توسط کادر مجرب و متخصص آموزشگاه علم آسان […]

دوره حسابداری عمومی تکمیلی

دوره حسابداری عمومی تکمیلی دوره حسابداری عمومی تکمیلی  یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه حسابداری می باشد. امروزه آشنایی با مفاهیم حسابداری برای تمام کسانی که به انجام فعالیت های اقتصادی می پردازند از ضرورت های اجتناب ناپذیر است. در این ذوره که توسط کادر مجرب و متخصص آموزشگاه علم آسان […]

حسابداری عمومی مقدماتی

حسابداری عمومی مقدماتی حسابداری عمومی مقدماتی  یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه حسابداری می باشد. امروزه آشنایی با مفاهیم حسابداری برای تمام کسانی که به انجام فعالیت های اقتصادی می پردازند از ضرورت های اجتناب ناپذیر است. در این ذوره که توسط کادر مجرب و متخصص آموزشگاه علم آسان تهیه شده […]

دوره حسابداری صنعتی درجه 2

دوره حسابداری صنعتی درجه 2 دوره حسابداری صنعتی درجه 2 دوره ای است که در آن سعی شده مهارت های مقدماتی حسابداری صنعتی برای یک حسابدار ارایه شود. حسابداری صنعتی شاخه­ای از رشته حسابداری است. حسابدار صنعتی با محاسبه و تحلیل اطلاعات مربوط به هزینه تولید یا اجرا و قیمت تمام شده محصولات یا خدمات، […]

دوره حسابداری صنعتی درجه 1

دوره حسابداری صنعتی درجه 1 دوره حسابداری صنعتی درجه 1 دوره ای است که در آن سعی شده آموزش مهارت های لازم برای یک حسابدار ارایه شود. حسابدار صنعتی درجه ١ صنعتی کسی است که علاوه بر مهارت حسابدارصنعتی درجه ٢  بتواند از عهده انجام عملیات مندرج در استاندارد برآید و همچنین از تئوریهای مربوطه […]